१० स्पर्धंकांची ३ सुवर्ण पदकांसह एकूण १३ पदकांची कमाई.....